Cartref > Newyddion > Cynnwys
Pa feysydd y gellir eu cymhwyso amlhaenog Bwrdd?
Jul 14, 2017

Bwrdd amlhaenog torri'n esgus o adran pren neu torri'n denau pren gan y toriad sgwâr pren, ac yna gludo glud o haenau tri neu fwy o ddeunydd tebyg i'r plât, ystod eang o geisiadau.

Defnyddio Bwrdd Multilayer i wneud dodrefn, ei ddefnyddio i wneud rhai cabinetau, cypyrddau a soffas ac eitemau eraill yn y cartref. Wrth gwrs, Bwrdd Multilayer hefyd wneud haddurnwaith, fel gall haddurnwaith hefyd wneud llawr leininau, nenfydau ac ati. Fel pren haenog pum haen yn nifer o ddeunydd pacio, dodrefn, adeiladu llongau a llawer o ddiwydiannau eraill rhaid cyflenwadau, gwneir nifer o fanylion Seiko da iawn, fel arfer un o'r deunyddiau gwneud dodrefn, mae cryf na, ac anffurfiannau yn fach. Yn ogystal, gellir defnyddio Bwrdd Multilayer hefyd yn adeiladu peirianneg, diwydiant pecynnu.

Ansawdd Bwrdd amlhaenog yn dda neu ddrwg, yn bennaf yn dibynnu ar y broses gynhyrchu, glud a swbstrad, ein dewis chwilio y tro yn ofalus.

Bwrdd amlhaenog fel deunydd gwyrdd, ei ddefnyddio'n helaeth yn y diwydiant gweithgynhyrchu dodrefn, yna mae'n sut i gynhyrchu, ond hefyd pa fath o berfformiad?

Mae'n dewis coed gwerthfawr o ansawdd uchel ar gyfer y panel, ar ôl wedi'u gorchuddio â resin yn y wasg poeth, gwnaeth tymheredd uchel a dan bwysau mawr, gyda gwrthwynebiad cryf o ôl traul, cynnal a chadw hirdymor y deunydd newydd a solet gwead pren, triniaeth, ynghyd â Gellir defnyddio glud sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, effeithiol i atal erydu plâu a'r diniwed i'r corff dynol. Ei gallu cryno yn gryf iawn, nid yw'n hawdd i anffurfiannau gracio, ehangu crebachu sych yn fach iawn, gyda gallu gwell i addasu'r tymheredd a lleithder.

Pan rydym yn casglu y Bwrdd Multilayer, dylem dalu sylw at ddewis Bwrdd Multilayer-wehyddu, os yw tarodd y llaw y rhannau amrywiol y Bwrdd Multilayer, sain crimp, mae'n profi ansawdd da, os cyfog gadarn, Bwrdd Multilayer hwnnw wedi dod i'r amlwg Ffenomen plastig gwasgaredig.